📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau
📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau

Klientų aptarnavimo tvarka parduotuvėse nuo rugsėjo 13d.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000-02-26 nutarimu Nr. 152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” nuo 2021-09-13 LEMONA parduotuvėse bus aptarnaujami tik tie pirkėjai, kurie pateiks Galimybių pasą arba kitus dokumentus, įrodančius pirkėjų vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo rezultato ar antikūnų teigiamo rezultato faktą. Prašome būti pasiruošiems pateikti nurodytus dokumentus parduotuvės darbuotojui prieš įeinant į parduotuvę,

Pirkėjai, atvykę atsiimti elektroninės prekybos užsakymus, bus aptarnaujami neprašant pateikti galimybių pasą ar kitus dokumentus, įrodančius pirkėjų, vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo rezultato ar antikūnių teigiamo rezultato faktą. Prašome palaukti prie įėjimo į parduotuvę, kol būsite aptarnauti.

Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome dėl laikinų nepatogumų. Kviečiame susipažinti su detalesne informacija.


PRANEŠIMAS KLIENTAMS DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 str. 2 d. 1 ir 4 p., Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės  lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“, informuojame, kad Jums galėsime teikti paslaugas / prekes, tik įsitikinus, kad atitinkate bent vieną iš šių kriterijų:

  • esate pasiskiepijęs pagal vakcinavimo schemą;
  • esate persirgęs COVID-19 liga;
  • Jums atliktas COVID-19 tyrimas ir nustatytas neigiamas tyrimo rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
  • esate iki 16 metų amžiaus.

Kokį dokumentą ar informaciją turite pateikti dėl galimybės gauti paslaugą / prekes:

  • teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą (pateikti galima atspausdintą, išsaugotą skaitmeniniu formatu arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS);
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga pagal teisės aktuose nurodytus kriterijus arba nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos vakcina atitinka teisės aktų nurodytus kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą neigiamą laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymą (pateikti galima atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu);
  • dokumentą, patvirtinantį asmens amžių iki 16 metų;
  • QR kodą (pateikti galima atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie interneto svetainės gpasas.lt);
  • pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Taip pat gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad nepateikus jokio aukščiau nurodyto dokumento, negalėsime Jums teikti paslaugų / prekių.


Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Tikrinant, ar Jūs turite teisę gauti paslaugas / prekes, yra atliekama tik viena tvarkymo operacija – dokumento peržiūra. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi, ar atliekamos kitos operacijos nei nurodyta šiame pranešime.

 

Kita naudinga informacija:


Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]