LEMONA

Garantinis prekių aptarnavimas

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija skirta UAB "Lemona" pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. 

Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės pagrindinės savybės bei suteikiamos garantijos laikotarpis nurodomi prekės aprašyme internetinėje parduotuvėje www.lemona.lt.

Garantija gali būti netaikoma, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai netinkamos kokybės daiktas ar jo komplektuojama detalė per nustatytą garantijos terminą pakeičiami, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.

Prekių garantinio aptarnavimo darbus atlieka UAB „Lemona“ Garantinio aptarnavimo skyrius.

Svarbu: Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą.

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

1.  Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
2.  Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3.  Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
4.  Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
5.  Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

1.  Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

2.  Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

3.  Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.

4.  Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

5. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių;

 

Dėmesio draudžiama:

  • Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
  • Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
  • Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
  • Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Nustačius pirktos prekės gedimą, prekę prašome pristatyti į UAB „Lemona“ parduotuves (UAB „Lemona“ parduotuvių adresus rasite čia), arba užpildyti garantinio remonto lydraštį ir išsiųsti adresu: UAB „LEMONA“, Gamybos g. 6, Ramučiai, LT-54468 Kauno r. sav., Lietuva, Tel.Nr. +370 620 35502.

Prekės garantinio remonto lydraštį galite rasti čia: 

 

Pirkėjas dėl garantinio prekių aptarnavimo klausimų gali kreiptis el. pašto adresu: [email protected] 

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 7-28 kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui. Jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio arba prekė pristatoma gamintojui, garantinio aptarnavimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei 28d. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Kita informacija

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu [email protected].

Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

Išsamias internetinės parduotuvės www.lemona.lt pirkimo-pardavimo taisykles rasite čia.


Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]