Dėmesio, nuo rugsėjo 13 d. keičiasi aptarnavimo tvarka parduotuvėse. Plačiau>
Nemokamas pristatymas + nuolaidos kodas Plačiau >
Kibernetinis pirmadienis! -18% nuolaida su kodu: KIBER18
Švenčiame Jonines! Tik internetu -25% su kodu: JONINĖS25! Plačiau
👑 Tik internetu! -20% daugeliui prekių su kodu: KARALIUS20!  
👑 Tik internetu! -20% daugeliui prekių su kodu: KARALIUS20! Plačiau

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

UAB LEMONA MISIJA – elektronikos iššūkius paverčiame sprendimais.

UAB LEMONA VIZIJA – šiuolaikiškas, į vartotoją orientuotas elektronikos sprendimų partneris.

 

Šiam siekiui įgyvendinti nukreipsime darbuotojų pastangas esminiam kokybės ir aplinkosaugos gerinimui visuose organizacijos lygiuose ir visose darbo vietose.

Kokybės ir aplinkosaugos politika bus įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

 • Prioritetas kokybei ir aplinkosaugai visose organizacijos veiklos srityse.
 • Nuolatinis ryšys su išoriniais ir vidiniais klientais produktų bei paslaugų kokybei gerinti.
 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
 • Išorės procesų bei produktų tiekėjų ir paslaugų teikėjų informavimas apie organizacijos kokybės ir aplinkosaugos tikslus bei keliamus reikalavimus.
 • Organizacijos veiklai taikomų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas.
 • Procesų kokybės ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas, naudojant reikalingus išteklius.
 • Nuolatinis darbuotojų tobulėjimas bei komandinio darbo ugdymas.
 • Periodinis integruotos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus, vertinamosios analizės atlikimas, nuolatinis gerinimas ir rezultatyvumo didinimas.

Įmonės vadovybė, suprasdama, kad klientams tiekiamų paslaugų kokybės ir aplinkos apsaugos užtikrinimas yra įmonės klestėjimo ir plėtros pagrindas, nustato šiuos bendruosius tikslus kokybės ir aplinkos apsaugos srityse ir įsipareigoja jų siekti:

 1. Siekti pažangių verslo praktikos naujovių taikymo konkurenciniam pranašumui įgyti bei klientų patirčiai gerinti, tobulinti esamas bei diegti naujas ir modernias technologijas gerinant procesų valdymą, paslaugų kokybę tausojant aplinką;
 2. Mažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai taupiai naudojant medžiagų ir energetinius išteklius, tinkamai laikant pavojingų cheminių medžiagų pakuotes, rūšiuojant atliekas.
 3. Nuosekliai kelti darbuotojų kompetenciją, būtiną atliekant veiklą, įtakojančią kokybės ir aplinkos apsaugos kokybę;
 4. Nuolat tobulinti integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą įgyvendinant šioje politikoje bei įmonės tiksluose numatytus reikalavimus, analizuojant įmonės veiklos rezultatus ir didinant vadybos sistemos veiksmingumą.

Svarbiausi veiksniai, padedantys įgyvendinti užsibrėžtus tikslus:

 1. darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už įmonės įsipareigojimus;
 2. dėmesys kokybės ir aplinkosaugos gerinimui, inovacijų diegimui.
 3. veiklos procesų tobulinimas ir valdymas, gerinant jų efektyvumą ir užtikrinant atitikimą teisiniams reikalavimams.

Šių siekių įgyvendinimui įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 reikalavimus.

Įmonės aukščiausioji vadovybė garantuoja aprūpinimą ištekliais, būtinais šios politikos ir jos pagrindu nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui ir siekia, kad ši politika būtų palaikoma visuose įmonės valdymo lygmenyse bei suprantama ir vykdoma visų jos darbuotojų. Aukščiausioji vadovybė kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šiai politikai įgyvendinti.

Politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama

 

Generalinis direktorius                                                                                                                               

Andrius Zareckis      

2024 m. vasario 9 d.