📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau
📦 Dėmesio! Galimi užsakymų pristatymo trukdžiai. Plačiau

„Laimėkite išmanių namų prietaisų“žaidimo taisyklės

 1. Žaidimo organizatorius: UAB „LEMONA“, įmonės kodas 133321178, registruotas buveinės adresas: Raštikio g. 26, Kaunas., toliau – Žaidimo organizatorius.
 2. Žaidimas vyks 2023 m. balandžio 27-30 d., LEMONA electronics internetinėje svetainėje.
 3. Asmenys, norėdami dalyvauti žaidime, turi užpildyti registracijos formą ir užsiprenumeruoti LEMONA electronics naujienlaiškį.  Registracijos formoje pateikti duomenys turi būti teisingi ir tikslūs. Žaidimo dalyvis privalo užpildyti visus registracijos formos laukelius. Asmenys, neteisingai ar nepilnai užpildę registracijos formą, žaidime dalyvauti negalės.
 4. Žaidime registruotis galima tik vieną kartą.
 5. Asmenys, nusprendę dalyvauti žaidime, sutinka, kad visi žaidimo dalyviai bus informuoti apie žaidimo nugalėtoją registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu 2023 m. gegužės 3 d. nurodant laimėtojo vardą ir pavardės pirmąją raidę.
 6. Žaidimo laimėtojas prizą turi patvirtinti per 3 darbo dienas nuo Žaidimo organizatoriaus pranešimo išsiuntimo dienos nurodydamas, ar atvyks prizą atsiimti asmeniškai, ar pageidaus, kad prizas būtų išsiųstas. Nepatvirtinus prizo per šiame punkte nurodytą terminą,  laikoma, kad prizo laimėtojas netenka teisės į prizą, prizas prizo laimėtojui perduotas nebus ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos formoje nurodytu jo el. pašto adresu.
 7. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtojais per 3 (tris) darbo dienas nuo žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos, laikoma, kad prizo laimėtojai netenka teisės į prizą, prizas laimėtojui perduotas nebus ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos formoje nurodytu jo el. pašto adresu.
 8. Laimėjimų data: laimėtojai renkami ir skelbiami 2023 m. gegužės 3 dieną, Žaidimų organizatoriaus atstovai burtų keliu išrinks 3 laimėtojus.
 9. Žaidimo prizai. Žaidimo organizatorius skiria šiuos prizus: Bevielė išmanioji Wi-Fi lauko kamera su saulės baterija, 1080P, įkraunama baterija 5200mAh, TUYA, WOOX, 1vnt. Nom. Nr. R4252.  Išmanioji rozetė WOOX 1 vnt. Nom. Nr R6113. Bevielis išmanusis Wi-Fi durų skambutis su vaizdo kamera 1080P, TUYA, WOOX, 1 vnt., Nom. Nr. R9061.
 10. Žaidimo laimėtojui prizas bus įteikiamas tik tuo atveju, jei buvo laikytasi žaidimo taisyklių.
 11. Žaidimo dalyviai, pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad laikysis žaidimo taisyklių ir sutinka, kad žaidimo metu jų pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) Žaidimo organizatorius naudotų šio žaidimo organizavimo ir laimėtojų nustatymo, prizų perdavimo tikslais. Dalyviai registracijo formoje taip pat patvirtina sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Daugiau informacijos apie tiesioginės rinkodaros tikslu renkamus asmens duomenis galite rasti Žaidimo organizatoriaus Privatumo politikoje, adresu https://www.lemona.lt/privatumo-politika
 12. Žaidimo organizatorius patvirtina, kad žaidimų dalyvių pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų normatyvinių aktų reikalavimus.
 13. Informuojame, jog žaidimo dalyviai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo organizavimo ir laimėtojų nustatymo, prizų perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdami su Žaidimo organizatoriumi el. pašto adresu: [email protected]. Žaidimo dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir (ar) praranda teisę į žaidimo prizą.
 14. Žaidime negali dalyvauti juridiniai asmenys, Žaidimų organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, jaunesni nei 18 m.  Žaidime dalyvauja tik pateiktoje nuorodoje  registracijos formą užpildę naujienlaiškių gavėjai, neatsisakę naujienlaiškio iki žaidimo pabaigos.
 15. Žaidimo dalyvis prizą gali atsiimti per 2 savaites nuo laimėtojo paskelbimo dienos artimiausioje LEMONA electronics parduotuvėje arba Žaidimo organizatorius gali atsiųsti laimėtojo nurodytu adresu. Žaidimo laimėtojas turi parodyti asmens į dokumentą (kai atsiimama Lemona electronics parduotuvėje) bei pasirašyti prizo perdavimo - priėmimo aktą.
 16. Paaiškėjus, kad žaidimo laimėtojas žaidimo registracijos formoje nurodė neteisingus duomenis, atsiimdamas prizą neparodo savo asmens dokumento, neatvyko atsiimti prizo šiose taisyklėse nustatytais terminais, laimėtojas netenka teisės į prizą ir skelbimas apie prizo laimėjimą laikomas negaliojančiu, tokiu atveju renkamas kitas nugalėtojas.
 17. Laimėti prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiami.
 18. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias žaidimo taisykles bei sąlygas.
 19. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.lemona.lt
 20. Žaidimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.
 21. Kilus klausimams, žaidimo dalyviai gali kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu: [email protected]
 22. Jeigu turite skundų, susijusių su žaidimu ar žaidimo taisyklėmis, galite susisiekti su Žaidimo organizatoriumi el. paštu [email protected]. Žaidimų organizatorius peržiūrės ir priims sprendimą dėl gauto skundo per 15 dienų nuo jų gavimo dienos.
 23. Jei nesutiksite su Žaidimo organizatoriaus sprendimu dėl skundo, galite pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected]) arba užpildydami prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]