LEMONA

BASEUS žaidimo taisyklės

 1. Žaidimo organizatorius: UAB „LEMONA“, įmonės kodas 133321178, registruotas buveinės adresas: Raštikio g. 26, Kaunas., toliau – Žaidimo organizatorius.
 2. Žaidimas vyks: 2022 m. liepos 12  – rugpjūčio 1  d., LEMONA electronics internetinėje svetainėje.
 3. Asmenys, norėdami dalyvauti žaidime, turi užpildyti registracijos formą. Anketoje pateikti duomenys turi būti teisingi ir tikslūs. Žaidimo dalyvis privalo užpildyti visus registracijos formos laukelius. Asmenys, neteisingai ar nepilnai užpildę formą, žaidime dalyvauti negalės.
 4. Žaidime registruotis galima tik vieną kartą.
 5. Asmenys, nusprendę dalyvauti Žaidime, sutinka, kad visi Žaidimo dalyviai bus informuoti apie Žaidimo nugalėtoją anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu rugpjūčio 3 dieną, nurodant laimėtojo vardą ir pavardės pirmąją raidę.
 6. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per 2 (dvi) darbo dienas nuo Žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos, apie tai informavus raštu asmens pateiktais duomenimis, laikoma, kad prizo laimėtojas netenka teisės į prizą, prizas laimėtojui perduotas nebus ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos metu nurodytu jo el. pašto adresu.
 7. Laimėjimų data: laimėtojas renkami ir skelbiami 2022 08 03 d., organizatoriaus atstovai burtų keliu išrinks 1 laimėtoją.
 8. Žaidimo prizai. Žaidimo organizatorius skiria šį prizą: Mini kompresorius su 7.4V 2000mAh akumuliatoriumi BASEUS, Nom. nr. CRCQB03-01.
 9. Žaidimo laimėtojui prizas bus įteikiamas tik, jei buvo laikytasi Žaidimo taisyklių.
 10. Žaidimo dalyviai, pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad laikysis Žaidimo taisyklių ir sutinka, kad Žaidimo metu jų pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) Organizatorius naudotų šio Žaidimo organizavimo ir laimėtojų nustatymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dalyviai patvirtina registracijos formoje. Daugiau informacijos apie tiesioginės rinkodaros tikslu renkamus asmens duomenis galite rasti Organizatoriaus Privatumo politikoje, adresu https://www.lemona.lt/privatumo-politika
 11. Informuojame, jog dalyviai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdami su Organizatoriumi el. pašto adresu: duomenu.apsauga@lemona.lt. Žaidimo dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.
 12. Žaidime negali dalyvauti juridiniai asmenys, Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, jaunesni nei 16 m. Nepilnamečiai asmenys nuo 16 iki 18 turi teisę dalyvauti tik turėdami tėvų ar globėjų sutikimą. Jei akcijoje dalyvauja 16-18 metų nepilnametis asmuo, laikoma, jog jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti žaidime. Žaidime dalyvauja tik pateiktoje formoje anketą užpildę naujienlaiškių gavėjai, neatsisakę naujienų iki konkurso pabaigos.
 13. Žaidimo dalyvis prizą gali atsiimti artimiausioje LEMONA electronics parduotuvėje, arba žaidimo Organizatorius gali atsiųsti nurodytu adresu. Norint atsiimti prizą, Žaidimo laimėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pasirašyti Prizo perdavimo - priėmimo aktą.
 14. Paaiškėjus, kad Žaidimo laimėtojas Žaidimo registracijos anketoje nurodė neteisingus duomenis arba atsiimdamas Prizą nepateikia savo asmens duomenų, kaip numatyta šiose taisyklėse, buvo nesąžiningas dalyvaujant Žaidime, atsiimdamas Prizą negali pateikti Žaidimo sąlygas atitinkančio pirkimo kvito ir/arba neatvyko atsiimti Prizo nustatytais terminais, laimėtojas netenka teisės į Prizą ir skelbimas apie Prizo laimėjimą laikomas negaliojančiu, o Prizas lieka pas Organizatorių.
 15. Jei Prizai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, bus apmokestinti, mokesčius ir įmokas sumokės Organizatorius. Kitos išlaidos, susijusios su Prizų atsiėmimu, neatlyginamos. Laimėti prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiami.
 16. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo Taisykles bei sąlygas.
 17. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėjewww.lemona.lt
 18. Žaidimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.
 19. Kilus klausimams, Žaidimo dalyviai gali kreiptis į Organizatorius elektroniniu paštu:[email protected]

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

 


Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]